Omplacering
 

Vi har en hane på 2,5 år för omlacering till aktivt hem.
För mer info: 070-3603429