Lassie – världens mest kända hund
Beethoven – världens mest kända Sankt bernhardshund